İLHAN AHMET'İN TÜTÜN TEŞVİK PRİMİ MÜCADELESİ

İLHAN AHMET'İN TÜTÜN TEŞVİK PRİMİ MÜCADELESİ
İLHAN AHMET'İN TÜTÜN TEŞVİK PRİMİ MÜCADELESİ LM
Bu içerik 3016 kez okundu.

Demokratik İttifak Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Pazartesi sabahı çalışma ofisinde düzenlediği toplantısında tütüne verilen teşvik primlerini görüşmek üzere Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

Milletvekili İlhan Ahmet, Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Baş Sözcüsü Margaritas Schinas ile görüştü. Görüşmede tütüne verilen teşvik primleri ele alındı.

Milletvekili, görüşmesinde Baş Sözcü Schinas’a Batı Trakya’da yaşayan azınlık insanın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve ana geçim kaynağı tütünün durumu hakkında bilgiler verdi ve tütünün teşvik primleri desteklenmesini talep etti.

Milletvekili İlhan Ahmet, toplantıda yaptığı açıklamalarda şunları belirtti:

“Madem ki tarım toplumuyuz ve tütün en değerli ürünümüz, bu tütünü ekebilmek için insanların Avrupa Birliği’nin teşvik primlerine ihtiyacı var. Bildiğiniz gibi teşvikler kesilmişti. 2020’de teşvikler sıfırlanıyor. Bu teşvik primlerinin kesilmesi yasal mı? Yunanistan’a gönderilmiyor muydu? Bu konuları araştırmak adına ilk olarak Yunan Meclisi'nden başladık.

Altını çizerek söylemek istiyorum Yunan meclisi bu konuda sessiz kaldı. Avrupa Birliği’ne gezi düzenledik ve 1.5 sene önce orada en yüksek makama vardık. Hogan AB’de de Tarım Bakanı sayılır. Yazılı bir soru önergesi yatırdık ve cevap aldık. Kendisi, hayır, az gelişmiş bölgelere teşvik primleri verilebileceğini, paranın Yunan makamlarına gönderildiğini ve takdirin Yunan hükümetinde olduğunu belirtti. Biz bundan memnun olduk.

Bu karardan 1 yıl geçmesine rağmen hükümet sessiz kalıyordu. Buradaki ekonomik kaçışı seyrediyor. Tabii buna tepe hastalığından dolayı meydana gelen zararların da eklenmesi ve hükümetin gerekli işlemleri hızla sonlandırmaması bu gidişi hızlandırdı. Bunun sonucunda arkadaşlarımla Avrupa’nın en yüksek makamına tekrar gitmeye karar verdik.  Jean-Claude Juncker,  Avrupa Birliği Komisyon başkanıdır. Onun altında komiserler var. 

Juncker’in Baş Sözcüsü Margaritas Schinas randevu aldık. İcra makamına gittim bu defa. Schinas, Yunanlı bir isim, ama Yunanistan’ın atadığı biri değil sadece kökeni Yunanlı. Kendisi bir diplomat bir bürokrattır. Bölgenin kalkınması ve bu teşvik primi konusunda mücadeleyi Juncker’in bilgisine arz ettik. Sayın Schinas, yaptığımız görüşmede bölgeden böyle bir ziyaretin ilk defa olduğunu belirtti. Baş Sözcü bizlere Trakya’nın jeostratejik açıdan çok büyük öneme sahip olacağını belirtti. Önümüzdeki yılda Avrupa’nın Bulgaristan ve Tuna nehrine kadar Schengen’in de kalkmasıyla bir kara parçasının olacağını malların özgürce seyahat edeceğini ve bölgedeki kalkınmanın hızla Trakya’ya geleceği söyledi.

Bende kendisine dedim ki, “Sayın sözcüm bu doğrudur ama azınlık insanı tarım insanıdır. Bunun için bir alt yapı hazırlığı yok, bizim esnafımız da yok. Bizim paramız kalmadı ki jeostratejik öneme binaen kalkınmadan pay alalım. Biz tarım politikacısıyız, tarım toplumuz ve mevcut bir talebimiz var burada.”

“TÜTÜNE TEŞVİK PRİMLERİ KONUSUNDA MÜCADELE YANLIŞ YAPILIYOR”

Milletvekili İlhan Ahmet, Juncker’in Baş Sözcüsü Margaritas Schinas’ın görüşmede kendisine teşvik primleri konusunda mücadelenin yanlış olduğunu belirttiğini dile getirdi. Schinas’ın konuya hakim olduğunu belirten Milletvekili İlhan Ahmet,  “Schinas dedi ki, Hogan size çok güzel bir karar gönderdi. Fakat siz mücadelede genel tütün olarak mücadeleyi yanlış yapıyorsunuz” dedi. Çünkü Yunanistan Tütüncüler Kooperatifi de aynı şekilde teşvik primi istiyor. Ama bütün tütüncüler için İspanya’da istiyor, diğer ülkeler de istiyor. Mücadeleyi geniş tutarsanız sonuç alamazsınız. Size Hogan çerçeve çizdi. Bu konuyu bizzat kendisi en yetkili makamlara getireceğini söyledi. Ben kendisine “Siz siyasi kimliğe sahip değilsiniz, bir partiyi temsil etmiyorsunuz ama buna rağmen Tarım Bakanlığı bu konuya kayıtsız kalıyor. Size göre neden kayıtsız kalıyor. Madem AB’den engel yok, madem Yunanistan 2.5 milyar teşvik primi alıyor neden bize verilmiyor? diye sorduğumda, “Ben milli hükümetlere karışacak durumda değilim ancak sizlere bir önerim olacak, bu konuda lobi çalışmalarınız devam ettirin ve AB’de diğer yetkililere de bir sunum yapabilirsiniz” dedi.

“YUNANİSTAN’DA TEŞVİK PRİMLERi DOĞRU DAĞITILMIYOR”

Brüksel ziyaretinde Tarım Politikası Genel Müdürü ile bir görüştüğünü belirten İlhan Ahmet, “Genel Müdür de bize dönüm başına yöntemle parayı daha kolay alabileceğimizi söyledi. Yunanistan prim alan da dönüm başına para alıyor, prim almayan da aynı parayı alıyor. Sizlere bir örnek vereceğim, İspanya’da ve İtalya’da hükümet dönüm başına verdiği teşvik primini fakir olan insanlara ve bölgelere dört veya beş kat daha fazla veriyor. Yunanistan ne yaptı? Yunanistan bütün dönümleri topladı ve gelen parayı böldü. Bu adalete aykırı dedi. Dolayısıyla gerçekten burada ekonomik kriz varsa ve gerçekten sizlere yardım etmek isterse ne yapmak zorunda? Dönüm başına verilen primi ters piramit şeklinde verecek. En düşük üreticiye ve bölgeye daha fazla verecek.”

“YUNANİSTAN’A 5 YILDA 2.5 MİLYAR EURO TEŞVİK PARASI GELECEK”

Yeni Tarım Politikası kapsamında Yunanistan’a gelecek olan para miktarından da bahseden milletvekili, “ Yunanistan’a 5 yılda gelecek toplam teşvik parası 2.5 milyar eurodur. Bizim millete ayrılacak yasal olan zemini olan miktar sadece 20 milyon eurodur.”

“20 EURO İLE GÖÇ DURUR, GEÇİM ZORLUĞU HAFİFLER”

“20 milyon euro ile göç durur ve insanların geçim zorluğu biraz daha hafifler. Sonuçta bu para hükümet kasasına gider. Vergiye dönüşür, elektriğe dönüşür veya başka yatırımlara dönüşür. Ama buna rağmen bu teşviklerin politikası hükümet tarafından izlenmemesi acaba burada azınlık insanına karşı bir tavır mı var sorununu akıllara getirmektedir.”

“KOOPERATİF BAŞKANI HÜSEYİN ESAT’I DA BRÜKSEL’E DAVET ETTİM”

“Ben şahsen bu konuda birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesini öneriyorum. Trakya Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat’ı ilk geziye de bu geziye de davet ettim. İlk geziye gelmedi asbaşkanını gönderdi.  Juncker’in bürosuna yatığımız ziyarete de tekrar kendisini çağırdım.  Başkan Esat, “Biz de Brüksel’e primleri istemek için gidiyoruz” dedi. Kendisine, “Sevindim çünkü ben ilk geziyi gerçekleştirdikten sonra radyolara çıkıp akıl almaz bir şeydir İlhan Ahmet’in söylediği. Teşvik primleri verilmeyecek dediniz” dedim. Ama Brüksel’e sizin de teşvik primleri için gittiğinizi duyduğuma sevindim dedim. Demek ki, doğru söylemişim. Genel mücadele ile tütüne Avrupa’da destek verilmesi mümkün değildir.”

“EKONOMİK KONUDA AZINLIKTA PARTİZANLIĞA YER YOK”

“Tütüne verilen teşvik primleri konusunda azınlıkta partizanlığa ve siyasi çıkara mehal yok. Ekonomik konuda partizanlığa gerek yok. Bu bir milli konudur. Ben bu konuda SYRİZA milletvekillerine son anda dahi olsa tekrar göreve çağırıyorum. Gelsinler 153 ile hükümet ayakta duruyor. Biran önce bu meseleyi ortak soru önergesiyle dördümüzün de imzasıyla parlamentoya getirelim. Biran önce baskı yapalım. Bu bir bölge meselesidir insanlarımızın bir davasıdır. Ben bütün çalışmayı yaptım gelsinler isterlerse Avrupa’ya tekrar gidelim. Bu bir çağrımdır ama kendileri ne yaparlar bilemem.

Ben eğer milletvekili tekrar seçilirsem koalisyonda partimizin yer alacağına %100 inanıyorum. Bütün siyasi veriler bunu gösteriyor. Biz koalisyon ortağı olarak ilk 3 ay içerisinde bu meseleyi halledeceğiz. Ben bu çalışmaları bunun için yapıyorum. Bunun ön hazırlığını yapmış durumdayım. Azınlığımızı yarına hazırlıyoruz. Dolayısıyla 2019 yılı içerisinde olacak hükümet değişikliğiyle bu konuya çözüm getireceğiz. Bu konuda bütün azınlık kurum ve kuruluşları, belediyeleri, dernekleri azınlığın ekonomisine yardımcı olabilecek bir seferberlik ilan edilmesi noktasında çağrımı yenilemek istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde en iyisini yapmaya çalışalım.”

“TEŞVİK PRİMİ KONUSUNU TEKRAR MECLİSE GETİRECEĞİM”

“Teşvik primleri konusunda yeni soru önergesi hazırlıyoruz ve yeni verileri de ekleyip bakana sunacağız. Cevap vermezse genel kurula sözlü olarak çağıracağız. Her şey yapılacak bakalım bize sonunda ne diyecek. Bunu Yunan meclisine getireceğiz. Yeni KAP 2020 yılında 1 Ocak’ta uygulanmaya başlanacak. 2019 yılının Mayıs ayında görüşmeler bitecek. Fakat bu para var. Bu paranın var olduğunu da bize dile getirdiler. Ben azınlık milletvekili olarak baskının şeklini yalnızca azınlık haklarında değil, ekonomik baskının da korkunç sonuçlarını olabileceğini bilen bir insanım. Bizim tespitlerimize göre özellikle Yassıköy bölgesinde ama Kozlukebir Belediyesi’nin bazı köylerinde de ekonomik göçün hızlandığını görüyoruz. Bunun yarın öbürgün başka sonuçları da olacak.

Halkın eylem yapması taraftarıyım. O yüzden birlik çağrısı yapıyorum ki diğer kurum ve kuruluşların da hareke geçmesi lazım. Geçireceğiz inşallah. Bu konuyu Danışma Kurulunda görüşmüştük zaten. Biz mevcut hükümete tekrar fırsat vermek istiyoruz. Bu konuda siyasi polemiğe girmek istemiyoruz ama 3 yıl oldu. Bu kadar ısrarlı taleplerimize zararlar konusunda dahi bir açıklık gelmiyor. PSEA’da 16-17 milyon euro para var sadece. Bütün Yunanistan için ayrılan para. Bizim bölgemizde yalnızca bu yıl için zarar 16 milyon euronun üzerinde. Bu da hazineden karşılanacak. Hazinede 560 milyon euro var bu iş için. En azından bu yılki zararlar için 560 milyonda 17 milyonu bakan kararı ile bu hükümet verebilirdir.” 

"SYRİZA MİLLETVEKİLLERİ TAMAMEN KAYITSIZLAR"

“SYRİZA milletvekilleri her konuda kayıtsız oldukları gibi tarım konusunda tamamen kayıtsızlar. Hiçbir işbirliği yapmak istemiyorlar. Bu konuları bir defa dahi olsun genel kurulda ifade etmemişlerdir. Yalnızca 3 konuda uğraşmışlardır. Nasıl olacak da müftülükleri ilga edeceğiz. Mustafa Mustafa bu konuda 4 defa söz almıştır. Nasıl olacak da şeriatı kaldıracağız. Bana göre hiçbir sıkıntı yoktu çünkü isteyen belediyede medeni nikâh yapabiliyordu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkında randevu alıp bakanla görüşmeye gidilecektik onu dahi yapmadılar. Resmen “biz bu kararnameyi istemiyoruz” diyemediler. Azınlığın kaybedecek zamanı yok. Aileler parçalanıyor, bölgemiz boşalıyor. Tabi bunlar geçici geri dönecekler inşallah.”

İlhan Ahmet tütün
japon escort
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Η μοναξιά ενός μειονοτικού αγωνιστή
Η μοναξιά ενός μειονοτικού αγωνιστή
23χρονη έλαβε κατά λάθος έξι δόσεις του εμβολίου της Pfizer-BioNTech
23χρονη έλαβε κατά λάθος έξι δόσεις του εμβολίου της Pfizer-BioNTech