Ψηφιακό Κράτος: Υλοποιείται το πρόγραμμα ΚΕΠ Plus

Ψηφιακό Κράτος: Υλοποιείται το πρόγραμμα ΚΕΠ Plus
Ψηφιακό Κράτος: Υλοποιείται το πρόγραμμα ΚΕΠ Plus LM
Bu içerik 539 kez okundu.

Ολοταχώς οδεύουν τα ΚΕΠ σε ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό πρώτη φορά μετά από το θεσμό ξεκίνησε το 2002 με στόχο την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών. Δημιουργούνται 500 ΚΕΠ-plus σε όλη την χώρα.


Δέκα οκτώ χρόνια μετά τα ΚΕΠ αποτελούν έναν από τους πιο αξιόπιστους και αναγνωρίσιμους θεσμούς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αποτελείται από ένα δίκτυο 1059 ενεργών καταστημάτων ΚΕΠ στο οποίο εργάζονται περίπου 2.510 υπάλληλοι του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την βίβλο που κατάρτισε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης αυτός φαίνεται πως συντελείται με γοργούς ρυθμούς τον τελευταίο χρόνο καθώς και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, αναδεικνύει πλέον την ανάγκη διοικητικού και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΚΕΠ, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν καλύτερα και με νέα εργαλεία πολίτες και επιχειρήσεις.
 
Ήδη, μέσα σε ένα έτος, έχουν υλοποιηθεί πολιτικές και έχουν σχεδιαστεί ενέργειες περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΕΠ και πιο συγκεκριμένα:

Ένταξη νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ π.χ. δικαιοσύνη, εργασία κ.α.
Έναρξη του προγράμματος myKEPlive για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών σε επιλεγμένα ΚΕΠ.
Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της δημιουργίας νέου ΟΠΣ για το back-office τους με χρηματοδότηση από εγκεκριμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Χρήση των ΚΕΠ ως σημεία ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επί τόπου κατάρτισης των πολιτών για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου σε επιλεγμένα ΚΕΠ.
Δημιουργία ψηφιακών θυρίδων σε κάθε ΚΕΠ.

Η δράση σκοπεύει να μετασχηματίσει ένα κεντρικό υπο-σύνολο των ΚΕΠ (περίπου 500 από τα 1000) σε μια νέα μορφή υπηρεσιών μιας στάσης (με την κωδική ονομασία KEΠ-Plus), η οποία αφενός θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον τρόπο διακυβέρνησης τους (reform) που σήμερα βρίσκεται σε ένα γκρίζο τοπίο μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΟΤΑ, KEP-plus και αφετέρου θα αποτελέσει το κεντρικό και σύγχρονο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος ως εναλλακτική της ψηφιακής οδού, ενσωματώνοντας όμως παράλληλα τις νέες τεχνολογίες.

Στο δίκτυο των ΚΕΠ-Plus θα ενταχθούν ένα ΚΕΠ από κάθε Δήμο καθώς και επιλεγμένα ΚΕΠ στους μεγάλους αστικούς δήμους της χώρας. Επιπλέον, μια βασική αλλαγή θα είναι η θεματική διαφοροποίηση των ΚΕΠ-plus ανάλογα την περιοχή.
 
Βασικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης είναι οι εξής:

την τεχνολογική τους αναβάθμιση τόσο μέσω του νέου back office όσο και μέσα από νέες εφαρμογές όπως η θυρίδα των ΚΕΠ
την αναβάθμιση των υποδομών τους και το rebranding τους (νέοι χώροι, νέο σήμα κ.α.) με γνώμονα την ψηφιακή και φυσική προσβασιμότητα
την ένταξη νέων υπηρεσιών ή υπηρεσιών που λειτουργούν δικές τους υπηρεσίες μιας στάσης όπως για παράδειγμα τα γραφεία εξυπηρέτησης δανειοληπτών
την στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό που θα εξυπηρετεί τόσο την διεκπεραίωση διαδικασιών όσο και την εκπαίδευση του κοινού στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος
την συνεχή κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες των υφιστάμενων υπαλλήλων
Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών με επιπλέον κανάλια, ολοκλήρωση με CRM και παροχή υπηρεσιών με AI capabilities (π.χ. Chatbots)

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των ΚΕΠ το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος KEΠ – Plus

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους, υλοποιείται το πρόγραμμα ΚΕΠ – Plus. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία διερεύνησης κάθε δυνατού πεδίου αξιοποίησης των ΚΕΠ για την επιτάχυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και τη στήριξη του επιχειρείν συνολικά. Σκοπός του προγράμματος ΚΕΠ – Plus είναι η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση που επιθυμούν να παρέχονται από τα ΚΕΠ, έτσι ώστε το δίκτυο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε δεκαεπτά πόλεις ανά την Ελλάδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών, επιμελητηρίων και επιχειρηματικών συνδέσμων, ακαδημαϊκών, αλλά και εκπροσώπων του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Μέσω του διαλόγου, στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας αναφορικά με τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, ο εντοπισμός πιθανών εμποδίων αλλά και ειδικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την τοπική ανάπτυξη. Για τον ίδιο σκοπό, θα διεξαχθεί επιπλέον ατομική έρευνα σε πάνω από πενήντα νεοφυείς επιχειρήσεις.

kep
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BATI TRAKYA BEYAZA BOYANDI.
BATI TRAKYA BEYAZA BOYANDI.
KORONA'da 26 OCAK 2021 SALI VERİLERİ, BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!!
KORONA'da 26 OCAK 2021 SALI VERİLERİ, BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!!