Προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

Προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης
Προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης LM
Bu içerik 919 kez okundu.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ύστερα από την αριθ. 8/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, προς κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών λειτουργίας στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

- Αντίγραφο του τίτλου των σπουδών.


00:03 / 00:12

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού(όπου απαιτείται)

- Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται) 

- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (όπου απαιτείται)

- Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (όπου απαιτείται)

- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 10-02-2021 λόγω του κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sdanx@otenet.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα υποβάλουν στα γραφεία του Συνδέσμου (1ο χμλ Ξάνθης-Καβάλας), σε κλειστό φάκελο.

Δείτε εδώ περισσότερα

iskeçe
japon escort
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KORONA'da 4 MART 2021 PERŞEMBE VERİLERİ. BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!
KORONA'da 4 MART 2021 PERŞEMBE VERİLERİ. BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!
Bugünden geçerli olacak yeni tedbirler.
Bugünden geçerli olacak yeni tedbirler.