-Gayri Müslimlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantı- Sonuç Bildirgesi

-Gayri Müslimlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantı- Sonuç Bildirgesi
-Gayri Müslimlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantı- Sonuç Bildirgesi
Bu içerik 4010 kez okundu.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

13 & 14 Haziran 2015 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleşen “Gayri Müslimlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantı” Sonuç Bildirgesi

 

• Helal, Kur'an ve Peygamberin öğretilerine dayanan ilahi bir zorunluluktur

• Bir Müslümanın kendine özgü kimliği ve niteliği, peygamberin sünnetinde ana hatlarıyla belirlenen helal kaidelerine bağlıdır.

• Helal'in yorumlanması, standardizasyonu, düzenlenmesi, yönetimi ve uygulanması bir ibadet olarak kabul edilmektedir.

• Bütün ibadetler iman ve itikada dayanmaktadır

• İfade, vicdan ve din özgürlüğü insan hakları ilkelerinin sunduğu moral normlardır.

• Bazı ülkelerin ve Birliklerin Standardizasyon Otoriteleri Helal gıdalar için standartlar geliştirmeye başlamış bulunmaktadır.

• Belirtilen standardın geliştirilmesi için Helal akreditasyon makamları tarafından tanınmış Helal sertifika kurumlarının endişelerini dahi tamamen göz ardı ederek teknik komiteler kurmuşlardır.

 

Bundan dolayı:

Bizler, Helal Sertifikalama Kurumları ve İslami Sivil toplum kurumlarının temsilcileri olarak,

İlan ediyoruz ki:

* Bir inanç gurubunun dini meseleleri yalnızca o inanç gurubunun müntesipleri tarafından yürütülür.

* Helal Standartların oluşturulmasında, teknik heyetlerin yanında Kur'an, Sünnet, Icma ve Kıyas'a dayalı, İslami kurallarda derin bilgiye sahip, nitelikli Müslüman ilahiyatçılar gereklidir.

* Helal ve Haram bir Müslümanın tüm hayatı boyunca hüküm süren İslami emirlerdir ve mutlak dini kaidelere bağlı olarak düzenlenmiştir

* Helal'in uygulanması ve doğrulanması ibadet kavramından soyutlanamaz ve bu nedenle sadece teknik uygunluk konusuna indirgenemez.

* Gayri Müslimler tarafından Helal sertifikalama yapılması İslami kurallara göre geçersiz sayılmaktadır.

* Gayri Müslim ülkelerin kuruluşları vasıtasıyla Müslüman toplumun dini konularına müdahale, onların dini özgürlük ve tüketici haklarını ihlaldir.

* Müslüman hükümetlerin herhangi bir sebeple gayri Müslim kurumları Helal dairesinin içine çekme gayretleri kabul edilemez.

* Gayri Müslimlerin, Helal sertifikalama düzenlemesini amaçlayan her türlü eylemin veya sertifikalamanın geçerliliği ve meşruluğu kabul edilmeyecektir.

* Helal, katıksız İslami bir terimdir. Gayri Müslimlerin arkasında nasıl namaz kılmayı kabul etmeyeceğimiz gibi, Helal ile ilgili denetim, teftiş, şehadet, akreditasyon ve sertifikalaması ve gayri Müslümler tarafından yayınlanmış benzeri dokümanlarının da reddedileceğini hatırlatırız.

* Helal Sertifikalama kurumları ve İslami sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden bir komite oluşturacağız. Bu komite gayri Müslimlerin İslami konulara müdahalesine ve Müslüman paydaşları arasındaki ayrılıkları gidererek tek ses olma amacıyla, konferansa katılamayan İslami organizasyonlarla ve Helal Sertifikalama kurumlarıyla iletişime geçecektir.

* Biz, kendi dini kurallarımıza tecavüz niteliği taşıyan uygulamalara karşı uyarıcı programlar başlatarak Müslüman cemiyetleri bilinçlendireceğiz.

* İslami konulara Gayri Müslimlerin müdahalesine yardım eden kişi veya tüzel kurumları bu eylemlerinden dolayı bizlerin ve tarihin asla unutmayacağını hatırlatırız.

halal helal
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Κάτω τα χέρια από τον Τζεμαλή Μηλιαζήμ!
Κάτω τα χέρια από τον Τζεμαλή Μηλιαζήμ!
ÜÇ BAŞKAN NANE'yi YEDİLER, BİZE DE YEDİRMEK İSTİYORLAR!!!
ÜÇ BAŞKAN NANE'yi YEDİLER, BİZE DE YEDİRMEK İSTİYORLAR!!!