Türkiye
Giriş Tarihi : 28-02-2023 13:18

Dünya Bankası: Depremler 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı

Dünya Bankası: Depremler 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı

Dünya Bankası’nın bugün yayımladığı hızlı hasar değerlendirme raporuna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı. Yeniden iyileştirme ve inşa maliyetlerininse bu miktarın iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Bu, Türkiye'nin 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 4’üne karşılık geliyor.

Banka ayrıca iyileştirme ve yeniden inşa maaliyetlerinin çok daha fazla olacağını, potansiyel olarak bu rakamın iki katına ulaşacağını, ekonomideki aksamalarla ilişkili GSYH kayıplarının depremlerin maliyetini daha da arttıracağını öngörüyor.

Rapor, Dünya Bankası ve ortaklarının Türkiye'de gerçekleştirecekleri ilk müdahalelere rehberlik ve hükümetin iyileştirme ve yeniden inşa planlamasını desteklemek için hazırlandı.

Raporda devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği belirtiliyor.

 

Önerilen hikayeler

Banka, deprem bölgesinin Türkiye'de "yoksulluk oranının en yüksek olduğu illerden bazılarını içerdiğini ve Türkiye'deki toplam Suriyeli mülteci nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 1,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye" ev sahipliği yaptığının altını çiziyor.

Türkiye'deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerinde odaklanan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporunda, 1,25 milyon insanın, yaşadığı binaların orta-ağır derecede hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle geçici olarak evsiz hale geldiği tahmin ediliyor.bbc

LMLM

LM