Ελληνικά
Giriş Tarihi : 20-03-2023 10:06

'Η χώρα μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων της'

'Η χώρα μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων της'

Γράφει ο δικηγόρος Panagiotis Perivolaris, με αφορμή την επικύρωση της απόφασης του Ειρηνοδίκη Φλώρινας για αναγνώριση του "Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα", μετά από την απόρριψη της ανακοπής που είχε κατατεθεί εναντίον της :

" Η χώρα μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων της και, εν προκειμένω, από την αναγνώριση σωματείων με σκοπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας αυτών των μειονοτήτων.

Επιπλέον και ως μέλος της ΕΣΔΑ (σημ: Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) η Ελλάδα οφείλει να σεβαστεί αυτές τις μειονότητες και να μην απορρίπτει το δικαίωμά τους να συστήνουν σωματεία με τον ως άνω σκοπό.

Οι παλαιότερες καταδίκες της χώρας (μας) από το ΕΔΔΑ (σημ: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) για άλλα σωματεία αποδεικνύουν την υποχρέωση της Ελλάδας να αναγνωρίζει σωματεία μειονοτήτων, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίας τάξεως και ασφαλείας, και είναι πλέον καιρός η χώρα μας να αποβάλει τη φοβική στάση της απέναντι σε όποιον δεν δηλώνει Έλληνας το γένος.

Παρεμπιπτόντως και αν ισχύουν όσα αποσπάσματα και απόψεις υπέρ του ανακόπτοντος σωματείου έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ούτε παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών υπάρχει από την αναγνώριση του ως άνω σωματείου ούτε λόγοι δημοσίας τάξεως και ασφαλείας υφίστανται, ώστε να στοιχειοθετείται λόγος αποδοχής της ως άνω ανακοπής. "

https://www.facebook.com/tsikast/posts/3170582056420431

LMLM

LM