Ελληνικά
Giriş Tarihi : 02-05-2023 12:02

Αστυνομική ταυτότητα: Έχει ημερομηνία λήξης

Αστυνομική ταυτότητα: Έχει ημερομηνία λήξης

Όλοι ανεξαιρέτως έχουν αστυνομικές ταυτότητες αλλά ελάχιστοι ξέρουν ότι και αυτές έχουν ημερομηνία λήξης. Μέχρι προσφάτως οι ταυτότητες που είχαν συμπληρώσει 15 χρόνια «ζωής» ήθελαν αλλαγή ενώ νεότερη απόφαση φέρνει την ημερομηνία λήξης κατά 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή τα 10 έτη.

Σύμφωνα με πρόσφατο ΦΕΚ, η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους ενώ σε περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

«Επιπλέον του παραβόλου για τις περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 9,00€».

Ποιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερωθούν

Μία σειρά από υπηρεσίες πρέπει να ενημερωθούν ενώ για κάποιες άλλες η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά.

Ποιες είναι όμως οι υπηρεσίες που πρέπει να ενημερώσουν οι πολίτες που αλλάζουν ταυτότητα και με ποιους τρόπους:

Όπως προαναφέραμε η εφορία πλέον μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στο TAXISNET. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Taxisnet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Στη ΔΕΗ η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Σύμφωνα στο dei.gr, για την ολοκλήρωση του αιτήματός σας θα χρειαστεί να μας στείλετε δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας.

Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα που θα μας στείλετε είναι ευκρινή και δεν ξεπερνούν στο σύνολό τους τα 45ΜΒ.

  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ (έγγραφο από το Taxisnet ή Εφορία)
  • Να γνωρίζετε τον Λογαριασμό Συμβολαίου και τον Κωδικό Εταίρου που αναγράφονται στον λογαριασμό σας
  • Στην ΕΥΔΑΠ είναι δυνατή η αλλαγή ταυτότητας και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ (www.eydap.gr), και συγκεκριμένα μέσω του url: www.eydap.gr/MyAccount/changeCustomerData1/

Μέσω του εταιρικού website της ΕΥΔΑΠ, οι πελάτες της εταιριας μπορούν να επωφεληθούν από διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως να ελέγξουν τον τρέχοντα αλλά και παλαιότερους λογαριασμούς, να αλλάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία, να δηλώσουν νέο ιδιοκτήτη ή ένοικο, να εξοφλήσουν τον τρέχοντα λογαριασμό.

Τράπεζες

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία οι περισσότερες συστημικές τράπεζες πλέον δεν χρεάζεται θα βρεθείτε εκεί δια ζώσης αλλά πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά με βάση την εκάστοτε πλατφόρμα της τράπεζας.

Άλλοι τρεις λόγοι για να αλλάξετε ταύτοτητα

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να καταστεί υποχρεωτική η αλλαγή της αστυνομική σας ταυτότητας: 

Ανανέωση ταυτότητας

  • Όταν έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
  • Όταν δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
  • Όταν έχει υποστεί φθορές

Σημειώνεται πως για τις περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή φθοράς απαιτείται μάρτυρας, ανεξαρτήτως της Αρχής έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας.

LMLM

LM