Ελληνικά
Giriş Tarihi : 28-08-2023 12:23

Πώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ

Πώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ

Εφικτή είναι η συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισμένων, κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και αγροτών με χρέη προς τον ΕΦΚΑ και οι οφειλέτες μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να φροντίσουν τα χρέη τους να μην ξεπερνούν ένα ορισμένο επίπεδο. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

  • Έαν ένας ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει έως 20.000 ευρώ ή ένας αγρότης οφείλει ως 6.000 ευρώ, μπορεί να κάνει αίτηση και να λάβει τη σύνταξη του.

Σε αυτή την περίπτωση η οφειλή «μοιράζεται» και ο υπόχρεος της αποπληρώνει σε 60 δόσεις μέσα από τη σύνταξη του.

  • Στην περίπτωση που η οφειλή ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ και τις 6.000 ευρώ, αντίστοιχα, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει να εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ και στη συνέχεια να ενταχθεί στη ρύθμιση των 60 δόσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 το συνολικά οφειλόμενο ποσό των 20.000 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Αντίθετα, το όριο των 6.000 ευρώ του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 αφορά αυτοτελώς οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ. Οι οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περιλαμβάνονται στο όριο των 6.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 20.000 ευρώ.

Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή λόγω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 259 (ήτοι σε 60 δόσεις), χωρίς δυνατότητα εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 περί παρακράτησης οφειλών από αναγνώριση πλασματικών χρόνων από τη σύνταξη έως του ποσού του Η αυτής. Η ρύθμιση του προτελευταίου εδαφίου της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4387/2016 («Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης.») καταργείται σιωπηρώς από την έναρξη ισχύος του άρθρου 259 του ν.4798/2021.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα σχέδια του υπουργείου Εργασίαςείναι η αύξηση αυτού του ορίου στις 30.000, ωστόσο αυτό είναι κάτι που δεν θα γίνει άμεσα καθώς πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν σε παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, «συνταγματικά πρέπει να περνάνε πρώτα από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρα, θα τις στείλουμε πρώτα εκεί, θα πάρουμε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά θα τις περάσουμε με νομοσχέδιο».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως «Πολιτική μας βούληση, όπως είχαμε πει προεκλογικά, είναι να προχωρήσουμε σε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τα σενάρια τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι είναι 2-3 διαφορετικά. Δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί θα πρέπει πρώτα να καταλήξουμε σε κάποιο, αλλά σίγουρα θα πάμε σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών».ΑΠΕ/ΜΠΕ

LMLM

LM