Ελληνικά
Giriş Tarihi : 24-04-2023 11:02

Θα βάλει η Κυβέρνηση χαράτσι στα παλιά αυτοκίνητα;

Θα βάλει η Κυβέρνηση χαράτσι στα παλιά αυτοκίνητα;

Οικονομική «βόμβα» για τους ιδιοκτήτες θα είναι σύντομα τα παλιά αυτοκίνητα, με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα τι θα κάνει για αυτό;

Το «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι σε πλήρη εξέλιξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα ακριβότερα Τέλη Κυκλοφορίας στα παλιά αυτοκίνητα είναι η πρώτη… εντολή που είχε δοθεί από την Ε.Ε. στα κράτη μέλη, εδώ και δύο χρόνια. Ως γνωστόν η Ελληνική Κυβέρνηση δεν την ακολούθησε αφήνοντας ίδια τα τέλη από το 2017 που ήταν η τελευταία αύξηση.

Η ΕΕ γενικότερα προωθεί μία σειρά μέτρων ώστε να δημιουργήσει έντονα οικονομικά αντικίνητρα, στο να κρατάνε οι κάτοχοί τους αυτά τα πιο ρυπογόνα οχήματα. Παράλληλα έχουν προωθηθεί προτάσεις για… χαράτσια τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, όπως είναι το «Περιβαντολλογικό Τέλος» κλπ. Επίσης τα χαράτσια αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση…

Ο ρυπαίνων πληρώνει σε όλη την Ευρώπη

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου, που παραδόθηκε στην Ε.Ε. για το τι κάνουν τα κρατη μέλη με τις παραπάνω εντολές-προτάσεις που έχουν δεχτεί.
Τι αναφέρει η έκθεση:
«Η ρύπανση συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την κοινωνία και αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας για τους πολίτες της ΕΕ. Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» σημαίνει ότι οι ρυπαίνοντες έχουν κίνητρο να αποφεύγουν την πρόκληση περιβαλλοντικών ζημιών και είναι υπόλογοι για τη ρύπανση που προκαλούν.
Συνολικά, διαπιστώσαμε, αφενός, ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτυπώνεται και εφαρμόζεται σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον, και, αφετέρου, ότι η κάλυψη και η εφαρμογή της ήταν ανεπαρκείς. Ενίοτε, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων απορρύπανσης, το κόστος των οποίων θα έπρεπε, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» να έχουν επωμιστεί οι ρυπαίνοντες…»

Όπως έχει αναφέρει κατά καιρό ο Υπουργός Οικονομικών κος Σταϊκούρας, «…το σύστημα των Τελών Κυκλοφορίας χρήζει βελτιώσεων. Πρέπει να ενσωµατωθούν οι απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε τους εκποµπές ρύπων, ενώ πρέπει να γίνει και δικαιότερο για τους κατόχους αυτοκινήτων, λαµβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια. Κάθε αλλαγή πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση δικαιότερης κατανοµής της επιβάρυνσης στους κατόχους αυτοκινήτων αλλά και του στόχου ανανέωσης του παλαιού στόλου αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στη χώρα µας.»

Είναι εμφανές λοιπόν πως ή σημερινή Κυβέρνηση, παρά τις πιέσεις από την Ε.Ε, δεν έχει καμία διάθεση να φορολογήσει ή να βάλει χαράτσι στους κατόχους παλαιών οχημάτων. Εχει όμως τη διάθεση της ανανέωσης του στόλου όπως έχει δείξει και με το πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

LMLM

LM