Ελληνικά
Giriş Tarihi : 06-04-2024 11:33

Δώρο Πάσχα 2024: Το ποσό και τα πρόστιμα σε όσους εργοδότες δεν το καταβάλουν

Δώρο Πάσχα 2024: Το ποσό και τα πρόστιμα σε όσους εργοδότες δεν το καταβάλουν

Οι εργαζόμενοι μετράνε αντίστροφα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2024.

Ως και την πρώτη Μαΐου, δηλαδή την Μεγάλη Τετάρτη, θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους το δώρο του Πάσχα, με όσους εργοδότες δεν τηρήσουν την προθεσμία, να έρχονται αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα.

Να σημειωθεί πως όλοι οι μισθωτοί αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μισό μηνιάτικο ή 15 ημερομίσθια, ανάλογα με την σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν βρίσκεται στην εν λόγω επιχείρηση από την αρχή του έτους, το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται ως εξής:

Για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.

Υπολόγισε το Δώρο Πάσχα

Μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα 2024 που θα λάβετε πατώντας εδώ

Πρόστιμα σε όσους δεν το καταβάλουν

Αν το δώρο του Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι/ες ή και τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Αυτή, διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, καθώς και σε αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το 2023, 204 επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν έγκαιρα το δώρο Πάσχα σε 1.962 εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να επέμβει η Επιθεώρηση Εργασίας.

LMLM

LM