Ελληνικά
Giriş Tarihi : 18-09-2023 11:02

Η ΕΕ επιτρέπει το DEHCH σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Η ΕΕ επιτρέπει το DEHCH σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Στις 10 Αυγούστου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τους κανονισμούς που διέπουν τα πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , επιτρέποντας τη χρήση του δι(2-αιθυλεξυλ)κυκλοεξανο-1,4-δικαρβοξυλικού (DEHCH; CAS 84731-70- 4) ως πρόσθετο σε φιλμ PVC, έως συγκέντρωση 25% κατά βάρος (w/w, βάρος ανά βάρος) για είδη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί αναφέρουν το DEHCH ως εγκεκριμένη ουσία στο Παράρτημα I. Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η απόφαση ακολουθεί αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με υλικά, ένζυμα και βοηθήματα επεξεργασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (CEP) , η οποία αξιολόγησε την ασφάλεια φιλμ PVC που περιέχει έως και 25% w/w DEHCH σε επαφή με υδατικά, όξινα και χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ τρόφιμα που προορίζονται για μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη.

Σε μια έκθεση που εκδόθηκε στο EFSA Journal το 2020, η CEP ανέφερε ότι η DEHCH δεν εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη γονοτοξικότητα. Ωστόσο, η αξιολόγηση υπογράμμισε ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με την πιθανή συσσώρευση DEHCH στο ανθρώπινο σώμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της EFSA , αποφάσισε ότι το DEHCH δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια «όταν χρησιμοποιείται σε φιλμ PVC που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τα οποία οι προσομοιωτές Α (10% αιθανόλη) και Β (3% οξικό οξύ) είναι ορίστηκε.» Οι κανονισμοί διευκρινίζουν ότι η μετανάστευση του DEHCH δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,050 mg/kg τροφής.

Στις 11 Ιουλίου 2023, η Επιτροπή δημοσίευσε ενημερώσεις στους κανονισμούς πλαστικών FCM, οι οποίες περιελάμβαναν τροποποιήσεις στις υπάρχουσες άδειες και συγκεκριμένα όρια μετανάστευσης για ορισμένες χρήσεις φθαλικών ενώσεων όπως DBP, BBP, DEHP και DINP (αναφέρθηκε FPF).

https://cibum.gr/nea/i-ee-epitrepei-to-dehch-se-ylika-poy-erchontai-se-epafi-me-trofima/?fbclid=IwAR2dAsS0nHYDECjhmxUDQjd--jmyUQdZA0MUwIp1xruPTXKuNxGIrhbv22Q

LMLM

LM