Ελληνικά
Giriş Tarihi : 24-04-2023 11:07

Φορολογική ενημερότητα: Τι αλλάζει για τους συνεπείς οφειλέτες

Φορολογική ενημερότητα: Τι αλλάζει για τους συνεπείς οφειλέτες

Συνεπείς οφειλέτες με ρυθμισμένα χρέη θα μπορούν να λαμβάνουν τη φορολογική ενημερότητα με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην εφορία. 

Αυτό προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αλλάζει τον «χάρτη» αναφορικά με την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.

Η αίτηση και η χορήγηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ προβλέπεται ότι θα παρακρατείται ένα ποσοστό από 10%-70-αναλόγως την περίπτωση- από τα χρήματα που θα εισπράξει ο φορολογούμενος ή από το τίμημα της μεταβίβασης ακινήτου, για τη μείωση ή την κάλυψη των οφειλών.

Ειδικότερα για τα ποσοστά παρακράτησης προβλέπονται τα εξής:

  • 10% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

https://www.sofokleousin.gr/

LMLM

LM